งาน Food Ingredients Asia 2015

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร